KAYIT KATILIM ESASLARI

• Bildiriler bilimsel, özgün, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

• Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.

• Türkçe ve İngilizce yazılması gereken bildiri özetleri konuyu açıklar mahiyette ve en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. Türkçe yazılan bildirilerde İngilizce, İngilizce yazılan bildirilerde Türkçe özetlerin bulundurulması gerekmektedir.

• Yazar adı, soyadı, unvanı, kurumu, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

• Özetler Microsoft Word formatında aşağıda yer alan BAŞVURU FORMU doldurularak kongre iletişim adresine 30 Eylül 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.

• Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Kongre sunumu 15 dakika ile sınırlıdır.

• Bildiri tam metinleri de Microsoft Word formatında Kongre iletişim adresine 15 Kasım 2019 tarihine kadar e-posta yoluyla gönderilmelidir.

• Uluslararası boyutta düzenlenecek “Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi- Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress’de (TARRC) sunulan bildiriler kongreden sonra elektronik olarak yayınlanacaktır.


KAYIT FORMU