KONGRE DAVETİ

Değerli Bilim İnsanları,
Sizleri 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi (Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress’e (TARRC) davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.


Saraybosna’da Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresinin (Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress (TARRC) ikincisini düzenleyeceğiz. Kongremiz, akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamayı, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.


Kongrede bütün araştırmacılar kendi özel alanlarıyla ilgili bildiri sunabilirler. Bu çerçevede belirlenen konu başlıkları şöyle sıralanabilir:
•    Arkeoloji ve Sanat Tarihi
•    Batı Dilleri ve Edebiyatları
•    Diş Hekimliği
•    Eczacılık
•    Edebiyat
•    Eğitim Bilimleri
•    Fen Bilimleri
•    Gerontoloji
•    Hukuk
•    İktisadi ve İdari Bilimler
•    İlahiyat
•    İletişim
•    Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet
•    Klasik Diller ve Edebiyatları
•    Kütüphanecilik
•    Mühendislik Bilimleri
•    Müzecilik
•    Ormancılık
•    Sağlık Bilimleri
•    Siyasal Bilgiler
•    Spor Bilimleri
•    Su Ürünleri
•    Turizm
•    Uluslararası İlişkiler
•    Veterinerlik
•    Ziraat


Bildiri özeti gönderimi için son tarih, 30 Eylül 2019’dur. Kongre dili Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Almanca’dır.  Bildiri özetleri bu dillerde hazırlanabilir. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi (Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress (TARRC), gönderilen bütün bildirilerin (özet/tam metin) çift kör hakem süreciyle değerlendirildiği uluslararası hakem ve danışma kurulu bulunan, uluslararası hakemli bir kongredir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bütün bildirilerin (sözlü, poster, uzaktan sunum vb.) akademik ve bilimsel nitelikte olması beklenmektedir.

Kongre bildiri özetleri ve bildiri metinleri PDF formatında Web sayfasında yayımlanacaktır.

Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülen bildiriler, ilave ücret talep edilmeden uluslararası hakemli ve alan indeksli Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanacaktır.

Kongreye ilişkin detaylı bilgiler, yazım kuralları, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için http://turkishacademic.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine turkishcongress@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.

Saraybosna’da buluşmak dileğiyle!
Kongre Düzenleme Kurulu