YAYIN İMKANI

• Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri kabul edilmektedir.
• Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.
• TARCC-Saraybosna’da kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.
• TARCC-Saraybosna’da sunulan tüm bildiriler Bildiri Özetleri ve Bildiriler Kitabında basılacaktır.
• Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Tam metin gönderme son tarihinde gönderilen bildiriler, Turkish Academic Research Review uluslararası alan endeksli, akademik, süreli dergide hakemlik süreci sonrası makale olarak ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
• Dergide makale yayını için son bildirim tarihi içinde online https://dergipark.org.tr/tarr kayıt ve süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir.